Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Környe Község Önkormányzata fájó szívvel tudatja, hogy életének 89. esztendejében, 2020. január 5-én elhunyt Mráz Dezső. Környe Díszpolgárát január 10-én (péntek) 11 órakor Tatán, az Almási úti temetőben kísérik utolsó útjára. Mráz Dezső 1931-ben született Tardoson. Balassagyarmaton végzett technika tanárként. A háború után Tata város Testnevelési és Sportbizottságának volt elnöke, ezután szintén Tatán a 311. számú Szakmunkásképző Intézetben nevelőtanárként dolgozott. 1962 augusztusában került a környei általános iskolába, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott.

A pedagógusi pálya mellett Mráz Dezső számtalan társadalmi munkát végzett a községben. Részt vett a Takarékszövetkezet megszervezésében 1962-63-ban, majd igazgatósági tagként tevékenykedett 2001-ig. A sportpálya fejlesztésében, építésében is részt vett, kollégájával, Bánáti Istvánnal közösen szervezték, irányították a futópálya elkészítését. Az Ő irányításával fásították, parkosították a sporttelepet.

1972-től vezette a helyi Kertbarát Kört. Az első jelentősebb munkájuk, mely a falu képét meghatározza, a templomtér parkosítása volt. Addig a teret a KPM kőlerakatként használta. 1989-ben került átadásra a már szépen parkosított környezetben a háborús áldozatok emlékműve. A Kertbarát Kör tevékenysége példaértékű volt, hiszen ellenszolgáltatás nélkül dolgoztak azért, hogy a falu parkosított, kulturált képet mutasson a helybélieknek és a községen átutazóknak egyaránt.

Politechnika tanárként nem kis érdeme volt az új politechnikai kert és épület megvalósításában a folyópartnál, melyet társadalmi összefogással hoztak létre az irányítása alatt. A gyakorlókert és a politechnikai épület több mint 20 éven keresztül funkcionált, oktatva, nevelve a diákokat a kertészkedésre, barkácsolásra, a házimunka elsajátítására. Nagy gonddal és lelkesedéssel vette ki részét az 1980-ban átadott új általános iskola parkosításában, fásításában. Felkészítésének köszönhetően a környei gyerekek kiváló eredményeket értek el politechnikai, tűzoltó és közlekedési versenyeken. 1990-ig technikatanárként a Mezőgazdasági Vezető Tanárok Megyei Szaktanácsadója volt. Szakmai munkájának elismeréseként 1975-ben miniszteri dicséretben részesült. Nyugdíjba vonulásakor Pedagógus Szolgálatért érdemérmet kapott.

Tanárként a kötelező tanórai elfoglaltságon kívül napi rendszerességgel foglalkozott a fiatalok nevelésével, különös hangsúlyt fektetve a munkára nevelésre és a kötelességtudat kialakítására. A munkában és az emberi kapcsolatokban egyaránt fontos volt számára a rend és a fegyelem, amit pályája során mindvégig szívügynek és elsődleges szempontnak tekintett.

Hosszú pályafutása, Környén eltöltött nevelői munkája során több generáció nőtt ki a kezei közül, megtanulva mindazokat a hasznos, gyakorlatias teendőket, melynek egy életen át hasznát vehetik.

Környe Község Önkormányzata 2008-ban tüntette ki a Díszpolgári Címmel.

Megosztás