Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Valamennyi elképzelés rendkívül színvonalas, önálló, egyedi megoldást adott a tervezési programban előírt multifunkciós sportcsarnok kialakítására, s bizony a szakmai bíráló bizottság „átbillent” egyszer-kétszer egyik pályázat támogatásáról a másikra, mígnem megszületett a végső döntés – hangzott el pénteken a Művelődési Házban látható tervezési tablók körében Markos Anikótól, a Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara, s egyben a grémium elnökétől.

Az okleveles építésmérnök Beke László polgármester, Orlovits Tímea jegyző, önkormányzati képviselők, valamint a tervezők körében az ünnepélyes eredményhirdetés során valamennyi tervet részletesen értékelte, jellemezve az építészeti arculatokat, kiemelve az erősségeket, az esetleges előnytelen elképzeléseket, az egyedi megoldásokat, a továbbgondolásra érdemes javaslatokat, valamint a megvalósítás költségvonzatát. Az összefoglaló értékelésben elhangzott, hogy a szakmai bíráló bizottság valamennyi szempontot figyelembe véve az 1. számú művet javasolja továbbtervezésre. A borítékbontásnál az is kiderült, hogy a tervet a tatabányai székhelyű Tóbiás Építész Iroda Kft. készítette.

A szakmai értékelés szerint a pályamű racionális, logikus, használati szempontokat maximálisan kielégítő megoldása a leggazdaságosabb. A terv beépítésében, tömegében, alaprajzi és funkcionális kialakításában gazdaságos, jól működő megoldást adott, a továbbiakban az építtetői program pontosítása szerint fejlesztendő tovább. A tervezett beépítés–telepítés jól használja ki a telekviszonyokat, és jó megoldást ad arra, hogy a nagyléptékű épület mindkét telekhatáron oldalkerttel tud kapcsolódni a szomszéd telkekhez. A Rózsa Ferenc utca felől a terep lejtéséhez alkalmazkodva egyrészt nagyvonalú lépcsőzettel, másrészt gépkocsiúttal is megközelíti a főbejáratot, ahol így egy bejárati köztér alakul ki a középület méltó előtereként. Ez nagy pozitívuma a tervnek, hisz a tervezési terület korlátozott adottságai mellett is az épület megközelítését nagyvonalúan megoldja. További előnye, hogy a Régiposta utcai telekvégek mellett belső utat visz le, amely egyben biztosítja a hátsó gépkocsi megközelítést és oldalkertet, további távolságot képez a lakótelkektől. A temető felőli oldalon személyközlekedésre alkalmas közlekedő felületet alakít ki a meglévő tereplejtésnek megfelelően.

A szakmai bírálat összességében úgy véli, hogy a tervezési programnak megfelelő, jól funkcionáló, gazdaságos beépítési és alaprajzi megoldás született. Az építészeti megjelenést az egyszerű tömegformálás és mai minimális eszközök használata jellemzi. A belső tér racionális, logikus funkcionalitása ezzel összhangban van.

 

Megosztás