Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Az eltelt napokban különböző hírek láttak napvilágot az interneten is, melyek szerint a környei önkormányzat ellehetetleníti a sportegyesület működését, felelőtlenül nem törődve a szakosztályokkal, sportolókkal, gyerekekkel. Már találgatások is megfogalmazódtak, hogy vajon milyen személyes, vagy egyéb érdekek állhatnak a háttérben… Mivel a keringő információk meglehetősen egyoldalúan közelítik meg a kérdést, álljon itt időrendben, milyen események vezettek odáig, hogy az önkormányzat felmondta a Környe Sportegyesülettel kötött megállapodását.

2012. február 24. – A költségvetés megalkotásakor a képviselő-testület évi 3.951.000 Ft-ot szavazott meg a Környe Sportegyesület támogatására, valamint 2.692.000 Ft-ot tervezett be az infrastrukturális kiadásokra, kis értékű karbantartásokra.

2012 májusa – Az önkormányzat által, civil- és sportszervezetek számára meghirdetett pályázaton az egyesület tenisz szakosztálya 600.000,-, a kézilabda szakosztály 960.0000,-, míg a mazsorett csoport 210.000 Ft-os támogatást nyert el – a szerződésben meghatározott elszámolási határidő: 2013. január 20. A pályázatra egyetlen további egyesületi szakosztály nem nyújtotta be igényét, pedig az önkormányzat írásban személyesen az elnököt értesítette a lehetőségről, kérve, hogy tájékoztassa a szakági vezetőket. A három pályázó csupán az önkormányzat honlapjáról értesült a lehetőségről.

2012 nyara – Az önkormányzat 1,6 millió forint értékben gondoskodott – a többi között – a labdarúgópálya füvesítéséről, öntözőrendszer kialakításáról, az épület villámvédelméről.

2012. október 4. – Környe polgármestere levélben értesítette Győző Csaba elnököt, hogy az infrastrukturális kiadásokra tervezett keretet (2,692 M Ft) az egyesület szeptemberig 99,88%-ban kimerítette.

2012. október 25. – A testületi ülés napirendjei között szerepelt az egyesület 2011. évi beszámolója, az ülésen Győző Csaba elnök a meghívás ellenére nem jelent meg.

2012. november 29. – A testület ismét napirendre tűzte az egyesületi beszámolót, ám a képviselők nem kaptak választ a felmerülő kérdéseikre, így azt nem fogadták el.

2013. január 20. – A szakosztályok számára nyújtott támogatás elszámolásának határideje – az egyesület a mazsorett csoportnak és a kézilabda szakosztálynak megítélt összeggel nem számolt el.

2013. január 29. – Az egyesület benyújtotta a két szakosztályi elszámolást.

2013. február 1. – A község jegyzője levélben értesítette az SE-t, hogy a benyújtott elszámolás nem felel meg a támogatási szerződésben foglaltaknak. A teljesség igénye nélkül: a kézilabda szakosztálynak nyújtott 960.000 Ft-os támogatásból 339.925 Ft összegben egyáltalán nem állnak rendelkezésre számlák, 12 becsatolt számla nem a pályázatban megjelölt célra fordított kiadást tartalmaz, 8 bizonylat esetében pedig nem állapítható meg a pontos adattartalom.

2013. február 11. – Környe költségvetésének első fordulós tárgyalása. A testület zárolta az egyesület támogatására fordítható összeget.

2013. február 12. – Beke László polgármester levélben értesítette Győző Csaba elnököt a zárolásról, s kérte, hogy az egyesület legkésőbb február 28-ág tartson közgyűlést a képviselő-testület részvételével annak érdekében, hogy valós képet kaphasson az egyesület működéséről. (A levél teljes terjedelmében itt olvasható: 02.12-önkormányzat)

2013. február 12. – Győző Csaba elnök válaszlevelében arról tájékoztatta a polgármestert, hogy az egyesület működéséről a képviselők valós képet kaptak a beszámolójából, a testületet várják a rendes, tervezett közgyűlésre. A közgyűlés időpontját levelében az elnök nem határozta meg, ugyanakkor azt kérte, hogy az elnökség, az ellenőrző bizottság és a képviselők részvételével tartsanak egyeztető megbeszélést.

2013. február 20. – A képviselő-testület határozatban rögzítette, hogy felbontja az együttműködési megállapodást az egyesülettel, mivel a támogatás zárolása és az érvényben lévő megállapodás – amely rögzíti a támogatás havi folyósítását – nincs összhangban egymással.

2013. február 21. – Beke László polgármester a pályázati támogatások hiányosságai miatt a szerződésben rögzítettek alapján felszólította az egyesület elnökét az 1.170.000 Ft összegű támogatás Ptk. szerinti kamattal növelt összegének 15 napon belül történő visszafizetésére. (A levél teljes terjedelmében itt olvasható: 02.21-önkormányzati-támogatás-elszámolása)

2013. február 21. – A polgármester levélben értesítette az egyesület elnökét, hogy az önkormányzat március 1. napjával, 30 napos felmondási határidővel felmondja az együttműködési megállapodásukat. (A levél teljes terjedelmében itt olvasható: 02.21-önkormányzat-felmondás)

2013. március 21. – Az egyesület március 29-ére rendkívüli közgyűlést hívott össze, melyre a falu döntéshozóit is meghívta.

2013. március 25. – A polgármester levélben tájékoztatta Győző Csaba elnököt, hogy a Húsvét előtti Nagypéntekre összehívott egyesületi közgyűlésen már korábban egyeztetett programjaik miatt sem ő, sem a képviselők nem tudnak részt venni. Levele arra is felhívta az elnök figyelmét, hogy a felmondás közlésére több mint egy hónapja került sor. (A levél teljes terjedelmében itt olvasható: 03.25önkormányzati)

2013. március 27. – Váradi Csaba „Gaz-Tec kordinátor” továbbította Győző Csaba levelét, melyben kérik, hogy a tárgyalások lebonyolításáig engedélyezze az önkormányzat a létesítmények ideiglenes használatát.

2013. március 27. – Váradi Csaba értesítette az egyesület tagságát, hogy a 29-ére tervezett rendkívüli közgyűlés elmarad.

2013. március 28. – Idézetek a polgármester válaszleveléből: az egyesületnek több mint egy hónapja tudomása van arról, hogy a szerződés 2013. március 31-i hatállyal megszűnik. Ennek ellenére az elnökség semmit nem tett annak érdekében, hogy esetlegesen megoldást találjon a további zökkenőmentes működéshez… az ingatlanok hasznosításáról – a megfelelő feltételek megléte esetén – a képviselő-testület jogosult dönteni, így ezen problémát nyilvánvalóan a határidő lejártát megelőző utolsó munkanapra tervezett közgyűlés nem oldotta volna meg… szíveskedjen gondoskodni arról, hogy a megállapodás megszűnését követő első munkanapon az egyesület által eddig használt ingatlanok és ingóságok az önkormányzat részére visszaadásra kerüljenek. (A levél teljes terjedelmében itt olvasható: 03.28-válasz-önkormányzat)

Tisztelt Környeiek!

A fentiek tükrében úgy vélem, hogy jómagam, s a képviselő-testület tagjai minden igyekezetükkel azon voltak, hogy tisztázzuk a felmerült kérdéseket, problémákat, s továbbra is biztosítsuk az egyesület zökkenőmentes működését az ott sportoló gyerekek, fiatalok, felnőttek érdekében. Az egyesület és szakosztályainak működésére éves szinten több mint tízmillió forintot fordított községünk, s talán joggal várható el az összeg pontos elszámolása, a felhasználások meghatározása, alátámasztása.

Kérdés tehát, hogy vajon valóban annak az önkormányzatnak a számlájára írható a jelenlegi helyzet kialakulása, amely súlyos milliókat fordít a sportra, s amely már február 12-én kérte a közgyűlés összehívását, majd – az elutasítást követően – február 21-én (!) jelezte a szerződés felbontását? Vagy a felelősség azt az egyesületet terheli, amely az egy hónappal korábban jelzett felmondás alapján a még hatályos szerződés utolsó munkanapján, március 29-én (!) kívánja közgyűlés keretében rendezni a problémákat?

A döntést hozzák meg Önök, Kedves Környeiek!

S végül, de nem utolsó sorban. A képviselő-testület továbbra is nyitott a tárgyalásokra, ám ragaszkodik ahhoz, hogy az egyeztetésre a legszélesebb körben, lehetőleg a teljes tagság részvételével kerüljön sor, mivel az eltelt időszak eseményei és a reakciók alapján feltételezhető, hogy ez idáig nem volt maradéktalanul biztosított mindannyiuk számára a teljes körű tájékoztatás.

Beke László

 

Megosztás