Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

A történelmi Magyarország hiteles térképe településünkön a Trianoni Emlékmű alapja, talapzata, amely érzékletesen mutatja be a széttöredezettségét. Az alkotó M. Nagy József az alapon egy nagy oszlopot helyezett el, amin a Szent Korona ábrázolása látható. Az oszlop négy oldalára a négy világtáj felé fájdalmas asszonyokat faragott, hogy ez a fájdalom mindig is emlékeztessen bennünket arra, hogy a politika szét tud szakítani embereket, de nemzetet nem.

Az emlékművet 2018 nyarán állítottuk fel, a tavalyi évfordulón is ott gyűltünk össze emlékezni, hogy soha ne feledjük Trianon békediktátumát, Trianon bűnét, melyet száz esztendeje követtek el. Bár emberi szemmel nem látható, az átadási ünnepség résztvevői minden bizonnyal örökre az emlékezetükbe vésték, hogy az emlékmű szomszédságában elültetett barátságfa olyan földben növekszik, melyben a környei keveredik az elszakított területekről érkezett termőfölddel…

1920. június 4-e a magyar történelem fekete órája, gyászos napja, és a jövő reménységének odaveszett illúziója. Politikai erők, a háborúban magukat győztesnek kikiáltó hatalmak, árulóból vált győztesek belemarkoltak Magyarországba, és mintha csak a szívünket szakították volna százfelé. Leszakították Magyarország csodáit: Erdélyországot, Felvidéket, Délvidéket, Kárpátalját, és mindazt, ahol magyar szív született, ahol magyar szó csengett, és ahol a mai napig magyar szív dobog, és a gyermekek ezreit magyar népdallal tanítják ékes, csodálatos magyar nyelvünkre.

Idén a Nemzeti Összetartozás Napján, Trianon századik évfordulóján elmarad a közös főhajtás, de egyénileg megtehetjük az emlékműnél, meggyújthatjuk ott, és az otthonainkban is a fájdalom mécseseit. Kérem, tegyünk így!

A szerződést a felek magyar idő szerint 1920. június 4-én 16.32-kor írták alá a versaillesi Nagy Trianon-kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles folyosóján. 2020. június 4-én 16 óra 32 perckor 100 másodpercen át zúgnak majd a harangok.

 

Beke László polgármester

 

Szentmihályi Szabó Péter: Trianon sebei

Trianon sebeit az idő bekötözte,
de a vér átüt még mindig a sebeken.
Idegenek özönlöttek be a földre,
ki fegyverrel érkezett, ki fegyvertelen.
Aki fegyverrel jött, azt fogta a fegyver,
aki fegyvertelenül, azt befogadtuk,
fedéllel, földdel, szeretettel,
nem néztük, ki volt az anyjuk, az apjuk.

Feledd el, jó magyar, jobb, ha feleded
hófödte hegyeid, kincses városaid –
még a fejfákról is letörölték a neved,
templomaidban más nyelven szólal a hit.

Mint gazda, kit ősi házából kivetettek,
s megjelennek a rablók, fosztogatók,
gyorsan leverik a címert s a keresztet,
s a magyarnak bottal osztanak útravalót,
szomorú szemmel néz vissza a gazda,
letérdel, megcsókolja ősei földjét,
aztán csak porát szívja, sarát dagasztja,
néhány régi írás, fakult kép az örökség.

Trianon sebeit az idő bekötözte,
de a vér átüt még mindig a sebeken.
Régi gazdaként lépek a magyar földre,
és szent szavait sohasem feledem.

Megosztás