Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Az aradi vértanúk mártírhalálának 163. évfordulóját megelőző napon, október 5-én tisztelegtek a református temetőben az 1848-49-es szabadságharc mártírhalált halt katonai vezetői előtt Környén. Községünkben 2009 októberétől növekedik a tiszteletükre elültetett, réztáblával emlékeztető tizenhárom vérszilvafa és egy szomorú cseresznyefa.

Annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumává váltak ők, amelyet a magyar nép évszázadokon át folytatott a nemzeti függetlensége megteremtéséért, társadalmi haladásáért… A magyar szabadságharc ugyan elveszett a túlerő miatt, de a nemzet áldozata nem volt hiábavaló – fogalmazott köszöntőjében pénteken Vadász Éva, a képviselő-testület kulturális bizottságának elnöke, majd a Kisfaludy Mihály Általános Iskola hat végzős diákja elevenítette meg históriás énekben, versben az aradi vértanúkat és az eseményeket.

Kik voltak ezek a hős, mártír honvédtábornokok? – tette fel a kérdést Szemeti Ferenc református tiszteletes visszaemlékezése során, s a jól ismert nevekhez, arcokhoz emberi sorsokat párosított. Azoknak a fiatalabb, idősebb, családos és gyermektelen, nemesi származású és szegényebb sorsú emberekét, akik közül többen nem is beszélték a magyar nyelvet, mégis Magyarországért adták életüket.

Oltalmazd meg Mindenható az én különben szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől!… Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! – idézett a halálos ítélet végrehajtásakor 45 esztendős, határőrvidéki szerb katonacsalád sarja, Damjanich János utolsó, felesége vigasztalására íródott leveléből a tiszteletes, aki a szabadságharc tizennegyedik vértanújának, Kazinczy Lajosnak Haynauhoz intézett soraival zárta emlékezését: „Ha Ön olyan okos ember lenne, mint amilyen rossz katona, akkor halál helyett húsz év sáncra ítéltetett volna bennünket. Ott ugyanúgy elpusztulunk, és még el is felejtenek. Így azonban a forradalomnak leszünk a jelképei, melyet ön el akart tiporni.”

Az emlékező gondolatok után Beke László polgármester és Szemeti Ferenc Környe község, Menoniné Pillmann Teréz és Bogár Ferencné a Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Bíró Ádám és Váradi Gábor a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata nevében helyezték el az emlékezés koszorúit a Budapesten kivégzett gróf Batthyány Lajos, Magyarország első miniszterelnöke emlékére 2009-ben elültetett szomorú cseresznyefánál, a diákok pedig az örök emlékezés mécseseit a vértanúk tiszteletére növekvő vérszilvafáknál.

Megosztás