Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

A szeretet darabjaiból készült, a szeretet formálta idén is azt a műsort, mellyel a falu apraja-nagyja ajándékozta meg a község szép korú lakóit december 20-án az Idősek Karácsonya ünnepségen a Művelődési Házban. Az ünnepségen Beke László is a szeretetről, a szeretet erejéről szólt: ilyenkor felállítjuk a karácsonyfákat, meggyújtjuk a színes izzókat, csillagszórókat, és ha körbenézünk, olyan csillogást láthatunk a szemekben, amihez hasonlót egész évben kár lenne keresnünk. Nem csupán arról van szó, hogy az égők, a gyertya és a csillagszóró fénye tükröződik a szemünkben. Egy kis csoda történik: a szemünk csillogását sokszorosan megerősíti az a fény, mely belülről fakad, és a szeretetből táplálkozik…

Ennek a gyertyagyújtásnak az adja az óriási erejét, hogy a családok összegyűlnek, körülveszik karácsonyfájukat, és nem csak egyszerűen meggyújtanak egy gyertyát. Együtt vannak. A gyertya fénye, a fényesség pedig már akkora erővel bír, mihez nincs fogható egész esztendő folyamán. Az a fenyő, mely zöld színével télen is az életet hirdeti, maga köré gyűjti családok nemzedékeit, barátokat, ismerősöket… az este folyamán ismét megtörténik a csoda: együtt van az egész család, hogy közösen ünnepeljék Jézus megszületését. A polgármester azt kívánta, az az odafigyelés, gondoskodás, figyelmesség, amelyet karácsonykor mindannyian átélünk, az az érzés, hogy megfogjuk egymás kezét, hogy nyitott szívvel odafigyelünk egymásra, és valóban meghalljuk azt, amit mondanak nekünk, kísérjen el mindenkit az élete végéig!

Az ünnepi műsor során a Vackor Óvoda és Bölcsőde kamarakórusának gyönyörű énekei is a szeretetről, a kis Jézus születéséről és a gyermeki várakozás csodájáról szóltak Wind Károlyné felkészítésében, Markovics Dávid harmonika kíséretében. A Német Nemzetiségi Hagyományőrző Gyermekcsoport Krállné Mózer Nikoletta vezetésével a havat, a karácsony vidámságát és meghittségét idézte, a Német Nemzetiségi Dalkör előadásában tradicionális énekek csendültek fel, és az iskola énekkara, Linczmaier Laura, valamint a negyedik évfolyam is megajándékozta szeretetműsorával a szép korúakat.

Csík Georgina jelenleg az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium első osztályos tanulója. A környei általános iskolában mindenki számára példamutató szorgalmával kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el, és a gimnáziumban is kitűnik társai közül lelkesedésével, segítőkészségével. Szorgalmának, igyekezetének köszönhetően az iskolaváltást követően is megőrizte színvonalas tanulmányi eredményét. Őszinte szívvel gratulálunk! – hangzott el a rendezvényen, amikor az egykori kisfaludys diák elsőként vehette át Svétecz Istvántól és Magyarits Katalin intézményvezetőtől a Svétecz László díjat és a Soltész László grafikája alapján készült emlékplakettet. A díjat a 2018. szeptember 21-én elhunyt Édesapja, Környe Község képviselőtestületének tagja emlékére és tiszteletére fia, Svétecz István alapította ebben az esztendőben. A díjat és idén ajándékutalványt a Kisfaludy Mihály Általános Iskola tantestületének és intézményvezetőjének javaslata alapján az a diák veheti át, aki bár szerényebb körülmények között nevelkedik, szorgalmával, valamely területen elért eredményeivel, az eredményekhez vezető úton tett erőfeszítéseivel követendő példát mutat társai számára.

A környei önkormányzat hagyományosan az Idősek Karácsonya ünnepségen fejezi ki elismerését és köszönetét a falusi kulturális rendezvényeken való magas színvonalú szereplésekért, a rendezvények megszervezésében tanúsított szorgalmas munkáért, jutalmazza azokat, akik a kultúra, oktatás, sport és a nemzetiségi hagyományok ápolása terén jelentős eredményeket értek el. A képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi Bizottsága jelöltjeinek sorában idén is szép számmal gyűltek a nevek. A szakbizottság oklevelét és ajándékutalványát Vadász Éva, a testület elnöke, valamint Tirhold Kármen tag, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke adta át a jutalmazottak részére.

Az elmúlt tanévben két általános iskolai csapat is sikeresen szerepelt tanulmányi versenyeken, a ma már középiskolás Csík Georgina, Fehér Kitti, Schwarc Laura a Vegy-Ész kémia versenyen elért 3. helyezésért, Galgovics Borbála, Kun Orsolya, Varga Ádám „A Nagy Háború” elnevezésű megyei történelmi és műveltségi vetélkedő 1. helyezéséért vehetett át elismerést. Felkészítőik Sárköziné Kovács Mária, Hajmáné Kalocsai Éva és Magyarits Katalin voltak. A bizottság köszönetét fejezte ki az október 23-ai műsorokért Eisenbart Győzőné, és az általa felkészített csoport részére. Idén Csík Ádám, Hartman Vivien, Krupánszki Ramóna, Lelkes Laura, Pankotai Melinda, Péter Bálint, Tisch András, és Valakovics Dominik idézték meg a múltat. A rendezvények előkészítéséhez, zavartalan lebonyolításához nyújtott segítségért Popovics Milán, Murcsik Zsolt, Tánczos Máté, Hartman Alex, Rózsa Máté, Holló Martin, Eőri Balázs részesült díjazásban.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe a rendezvényeinek lebonyolításához nyújtott segítségéért Bagó Attilánénak és Németh Izabellának mondott köszönetet, ők minden évben nagy lelkesedéssel, szíves vendéglátással várják a szüreti felvonulókat. Elismerésben részesült a német zenei hagyományok ápolásában elévülhetetlen érdemeket szerző Német Nemzetiségi Dalkör, Erl János, aki lelkes segítőként járul hozzá a rendezvények sikeréhez, Bogár Ferencné, aki a Tájházban összegyűjtött kiállítási tárgyakat óvja, gondozza nagy szeretettel, hozzáértéssel, valamint Bella Sándor és felesége, akik az Orbán napi ünnepség megrendezéséhez nyújtanak évről-évre segítséget.

Az önkormányzat ezúttal is vásárlási utalvánnyal kedveskedett a település hetven év feletti lakosainak, a személyenkénti négyezer forint értékű bonnal 560 idős embert ajándékozott meg. Aki nem tudott részt venni az ünnepségen, az január 31-éig veheti át az utalványt a Polgármesteri Hivatal pénztárában.

Az Idősek Karácsonya ünnepség után egyre többen gyülekeztek a falu karácsonyfájánál, hiszen már ötödik alkalommal érkezett el a faluba Jézus szülőhelyéről, a Születés Templomában égő örökmécsesről a Betlehemi Békeláng, hogy azt a környeiek is hazavihessék otthonaikba. A gyertyával gyertyát gyújtva továbbított Békeláng azt is jelképezi, hogy akárcsak a lángot, a békét is embertől emberig kell továbbítani – szól a láng idei üzenete, melyhez kapcsolódva Beke László így fogalmazott: a szeretet és a béke jegyében teljen mindenki ünnepe! A láng átadása előtt Nagy Péter tiszteletes a Jelenések könyve 2. részének 10. versét idézte: Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját… A mi hitünk sem áll csak úgy önmagában, hanem ezzel kapcsolódunk Istenhez, és ez a hit köt össze minket egymással is – hangzott el a tiszteletestől, aki gondolatait így zárta: legyünk hűségesek, hogy mi is elnyerhessük az ígéretet, az élet koronáját. Ehhez kérjük a mi hűséges pásztorunk vezetését, és ezt jelképezze a Betlehemi láng is az otthonainkban.

 

Megosztás