Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

4vackorÜnnepélyes körülmények között vehették birtokba az apróságok községünkben a Vackor Óvoda és Bölcsőde új épületét vasárnap. Az 530 milliós beruházásról és hozzá kapcsolódóan a környezet megújításáról az önkormányzat saját erőből, külső forrás bevonása nélkül gondoskodott. A fejlesztés értéke 769 millió forint.

A környei Vackor Óvoda két különálló épületben, egymástól földrajzilag nagyjából 1 kilométernyi távolságban, összesen 750 négyzetméteren folytatta oktatási, nevelési tevékenységét 6 csoportban. Az intézmény új épületének megépítése már hosszú évekkel ezelőtt megfogalmazódott, majd pályázati forrás hiányában a község képviselői 2010 decemberében úgy határoztak, hogy önerőből valósítják meg. A közbeszerzési eljárás elhúzódása és a régészeti felügyelettel zajló tereprendezés miatt végül az építkezés a 2012. szeptember 4-ei alapkőletételi ünnepséggel kezdődhetett meg hivatalosan is.

1vackorAz 530 milliós beruházással megvalósított, 1600 négyzetméter alapterületű épületben 7, egyenként 60 négyzetméteres óvodás csoportszobát alakítottak ki a hozzájuk tartozó öltöztetőkkel, mellékhelyiségekkel, kiszolgáló terekkel, s a kicsiket egy 120 négyzetméteres tornaterem, valamint csoportonként saját terasz és virágágyás várja. A Vackor Óvoda 2-es telephelyének szomszédságában 2011 decemberében adták át azt a 600 négyzetméteres játszóteret, amely az ez idáig 39 millió forintos kiadással járó új udvarnak is része. A jelenleg 155 gyermeklétszámú intézmény két bölcsődei csoporttal is bővült, így összesen legfeljebb 196 óvodás és 28 bölcsődés apróságról gondoskodhatnak majd az épületben, a beruházással az önkormányzat 7 új munkahelyet is teremtett.

Az intézmény másik, bárki számára megközelíthető oldalán 200 millió forintból készült el a község új, térkő burkolattal ellátott főtere, melyet egy újabb ütemben fejleszt a későbbiekben tovább. A Vackor Óvoda és Bölcsőde épületének átadásával – a főtér kialakításának második ütemétől eltekintve – komplexé válik és létrejön az a tervezett arculatú faluközpont, melynek igénye évekkel ezelőtt megfogalmazódott: esztétikus, komfortos környezetben, párszáz méteres körzetben válnak elérhetővé a községbeliek számára az ügyeik intézéshez, életvitelükhöz szükséges legfontosabb intézmények, szolgáltatók és egyáltalán nem utolsó sorban a Polgármesteri Hivatal.

66vackorKözségünk utóbbi éveinek egyik legfontosabb ünnepsége a mai. Megszámlálhatatlanul sok ember kiváló munkája volt szükséges ahhoz, hogy ez a beruházás ilyen színvonalon készülhessen el. És itt nemcsak az tervezőkre és építőkre gondolok, hanem a környeiek munkájára, amely megteremtette a pénzügyi fedezetét ennek a beruházásnak. Legyen szó cégek, magánszemélyek adóforintjairól, vagy a község önkormányzatának saját bevételeiről, hiszen ne felejtsük el, amit ma itt látunk, az mind önerőből, a község saját bevételéből, minden környei közös pénzéből készült el – emelte ki beszédében Beke László. A polgármester a jövőbeni tervekről is szólt, amelyek szerint a tér déli sarkát összekötik egy sétányrésszel a tóparttal. Jövőre megvalósul az óvoda játszóudvar építésének második üteme is, valamint folytatódik a plébánia épületének felújítása, majd pedig a Művelődési Ház és az új óvoda közötti terület fejlesztése következik.

74vackorEz az épület ahogy nőtt, ahogy a település központját széppé varázsolja, üzen egy kicsit nekünk. Sok szülő van, aki abba az óvodába viszi a gyermekeit, amelyből bizony annak idején ő is elballagott. Ez azt is jelenti, hogy ez az óvoda, ezek a csoportszobák, ez a bölcsőde nem a mának, de még csak nem is a holnapnak, hanem sok-sok generációnak épült. Önöknek, Önökért – fogalmazott ünnepi beszédében Czunyiné dr. Bertalan Judit megyei kormánymegbízott, aki gondolatait azzal zárta, hogy szeretne most Környén óvodás lenni.

Az ünnepi gondolatok után Bedy Sándor plébános szentelte meg a Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde új épületét, melyre Nagy Péter tiszteletes osztott áldást, majd Czunyiné Dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, Beke László polgármester, Orlovits Tímea jegyző, Ádám Katalin, a fővállalkozó T-Mátrix Kft. ügyvezetője, Páll Ákos és Sárfy Tibor építészeti tervezők és Nikáné Vadász Erzsébet intézményvezető vágta át a nemzeti színű szalagot, ezzel ünnepélyesen is átadva a falubeliek számára az intézményt.

Környe önkormányzata mindig is törekedett arra, hogy az egyre dinamikusabban fejlődő községet még vonzóbbá tegye a fiatal házaspárok számára, a faluban élőket pedig maradásra ösztönözze. A gyermekek, fiatalok támogatása érdekében 2010-ben alkotta meg a „Szülőföld program”-ját, amelynek egyik eleme az első lakáshoz jutási, egymillió forintos támogatási lehetőség. Az összeg fele vissza nem térítendő, míg a fennmaradó félmillió kamatmentes kölcsön. A támogatást a „Szülőföld program” létrejötte óta 14 fiatal házaspár vette igénybe.

A másik elemmel az önkormányzat a környei szülők gyermekei számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, amennyiben azt igénylik a gyermek megszületésének tárgyévében. Igénylés esetén az alszámlán kezelt pénzhez a támogatott 18 éves kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig veheti fel. Az összeg otthonteremtésre, önkormányzati ösztöndíj támogatásra, s értelmi fogyatékos gyermekek támogatására használható fel, de kizáró körülmény, ha már nem áll fenn a környeiség, ha a támogatott 21 éves koráig nem rendelkezik legalább középfokú, vagy az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmai végzettséggel, vagy ha nem a programban meghatározott célokra kívánja a részére elkülönített pénzt felhasználni. A szülők igénylése alapján jelenleg 64 gyermek számára van elkülönítve alszámlán a félmillió forintos támogatási összeg.

 A BERUHÁZÁS ÉS A LÉTESÍTMÉNY RÉSZLETES ISMERTETÉSE

 A környei képviselőtestület által 2007 márciusában megalkotott gazdasági programban meghatározott feladatok egyik legfontosabb prioritása egy új óvoda és bölcsőde építése volt. 2007 szeptemberében az addig 5 csoporttal működő óvodában az önkormányzat újabbat nyitott, így ha szűkösen is, de ősztől már akár 150 kisgyermek járhatott az intézménybe.

2007-ben – a Polgármesteri Hivatal felújításának tervprogramját, tervpályázatát is készítő – Németh Miklós építészmérnök segítségével kezdte el az önkormányzat az új óvoda és bölcsőde tervezésének előkészítését. Ajánlásával ezt a munkát 2008-ban a Megyei Építészkamara elnöke, Markos Anikó folytatta és fejezte be. Az előkészítő munkának fontos része volt a társadalmasítás, mely folyamán a környei civil szervezeteket, az itt élőket is megkereste az önkormányzat, hogy a fejlesztési lehetőséghez kapcsolódóan határozzák meg az általuk támasztott igényeket. Az a kép fogalmazódott meg, hogy olyan funkciókat telepítsenek a jövőben az óvoda környezetébe, melyek lehetőséget adnak arra, hogy munkaidőn kívül közösségi színtérként működhessen az intézmény melletti tér.

Ennek az előkészítő munkának az eredményeként 2008 októberében tervpályázatot hirdetett az önkormányzat, melyen első díjat nem adott át, viszont az összes pályázót díjazta, illetve a pályamunkákat megvásárolta, hogy azok értékes elemeit felhasználhassa a fejlesztés során. Az óvoda terveinek elkészítésével a pályázaton legjobb helyezést elérő Aakos Design Kft.-t bízta meg az önkormányzat. Az építészeti terveket Páll Ákos és Sárfy Tibor építészmérnökök készítették el.

2009-ben megtörtént a telekalakítás a Feszty-udvarban. Jogilag is kialakult az az ingatlan, amely ma helyet ad az óvodának és a főtérnek. Az év augusztusában dr. Szabó Ádám régész vezetésével megtörtént az óvoda területének régészeti feltárása. E kutatás eredményezte azt a javaslatot, hogy a tervezett szinthez képest kb. fél méterrel emeljék meg az óvoda épületét és a teret, így biztosítva, hogy a föld alatt elhelyezkedő római kori város falainak maradványai egy körülbelül 1 méter vastag zúzottkő réteg védelme alatt sértetlenül megmaradhassanak. A tér építése során említésre méltó római kori falmaradvány került napvilágra, egy olyan alakú körbástya, melynek a falcsatlakozási módja eddigi ismereteink szerint egyedülálló. A római kori épületmaradványokon túl még számos tárgyi emlék is előkerült a föld mélyéről, melyeknek állagmegóvásán jelenleg a Nemzeti Múzeum munkatársai dolgoznak.

2010-ben elindult a közbeszerzési eljárás. Sajnos ez két alkalommal is eredménytelennek bizonyult, de 2012-re sikerült eredményes eljárást lebonyolítani, ezután megkezdődhetett az építés. Ám ez alatt a majdnem kétéves időszak alatt is történt olyan fejlesztés, amely az óvodásokat szolgálta. Elkészült egy új játszótér, amely a régi óvodához is csatlakozik, de mostantól az új óvoda része.

Az épület felépítését végző T-Mátrix Kft.-nek gyakorlatilag a 2013-as év állt rendelkezésére a beruházás megvalósításához. A fejlesztéssel párhuzamosan több lényeges beruházás folyt. A római katolikus templomtól egészen a Tópart utcáig az összes közmű alépítményekben, a föld alatt került elhelyezésre. Ezzel összefüggésben egy érdekes adat: az elektromos hálózat korszerűsítésének eredményeként a szolgáltató körülbelül évi 1 millió forintot takaríthat meg, mivel az új rendszer működése közben ennyivel kisebb veszteség keletkezik, ez pedig együtt jár a környezetszennyezés csökkentésével is. A beruházás során a környezettudatosság jegyében LED-es sétányvilágítást alakítottak ki az óvoda előtt és az aszfaltozást újrahasznosított aszfaltból végezték. Ennek a környezettudatos gondolkodásnak eredményeként kapta az épület az A+-os energetikai besorolást.

Az óvoda környezetének tervezésekor nagyon fontos szempont volt, hogy egy jól használható, közösségi céloknak megfelelő, de látványában egy 21. századi település képébe illeszkedő környezet valósuljon meg. A funkció mellett felfedezhető a növényválasztás játékossága is, hiszen a Vackor Óvodába igyekvő emberek az autóikból kiszállva a parkolóból indulva egy vadkörte (vackor) fasoron keresztül haladva juthatnak el az épület bejáratához. De a környezetben számtalan olyan cserje és fa lett telepítve, amely terméseivel ide fogja vonzani a környék énekes madarait, még élőbbé téve ezzel a teret és az óvodások számára még élménydúsabb környezetet biztosítva.

Példaértékű az a kapcsolat, amelynek eredményeként a fővállalkozó cég alvállalkozóként lehetőséget biztosított a Bánhidai Ipari Tanodának arra, hogy építési munkákat végezhessenek a beruházáson. Nagyon fontos, hogy az intézmény tanulói, a jövő mesterei egy ilyen színvonalú beruházáson sajátíthatták el a szakma mesterfogásait. A többi között ennek a szemléletnek köszönhető az, hogy az adott intézmény növendékei már a társadalom és a gazdaság számára is értékes emberként hagyhatják el az intézmény kapuit.

Az épület terveit Páll Ákos és Sárfi Tibor készítette. Az ajtón belépve egy tágas aula fogadja az intézménybe érkezőt, ahonnan a csoportszobák folyosókon közelíthetők meg jobbra illetve balra. A csoportszobák kialakításánál a törvényi előírásokon túl lényeges szempont volt az is, hogy világos és tágas termeket kapjunk. Minden csoportszoba 60 m2-es, amelyhez egy játéktároló helység is tartozik. Minden csoportszobához tartozik továbbá egy 40 m2-es terasz, amely szintén alkalmas foglalkozások tartására. A teraszok előtt a csoportoknak saját virágágyásuk van, melyet a gyerekek gondozhatnak. A logopédiai foglalkoztató és egyéni fejlesztő helység 35 m2-es. A gyerekek mozgásigényüket kiválóan kielégíthetik a több mint 120 m2-es tornateremben. Az óvónők munkavégzését teszi még komfortosabbá a nevelőtestületi szoba, melyhez könyvtársarok is tartozik.

A bölcsődei szoba kialakításánál a tervezők maximálisan figyelembe vették azt az előírást, hogy a vizuális kapcsolat megmaradjon a gyermek és a körülötte lévő felnőttek között, legyen a gyermek a bölcsőde bármely pontján is.

Az óvodai udvar minden csoportszobából, minden öltözőrészből közvetlenül megközelíthető és egy szépen kialakított sétánnyal elérhető a már 2011-ben átadott játszóudvar. Ennek megléte mutatja azt a komplexitást, amely a község utóbbi éveinek fejlesztéseit jellemezte.

1vackor 2vackor 3vackor 4vackor 5vackor 6vackor 7vackor 8vackor 9vackor 10vackor 11vackor 12vackor 13vackor 14vackor 15vackor 16vackor 17vackor 18vackor 19vackor 20vackor 21vackor 22vackor 23vackor 24vackor 25vackor 26vackor 27vackor 28vackor 29vackor 30vackor 31vackor 32vackor 33vackor 34vackor 35vackor 36vackor 37vackor 38vackor 39vackor 40vackor 41vackor 42vackor 43vackor 44vackor 45vackor 46vackor 47vackor 48vackor 49vackor 50vackor 51vackor 52vackor 53vackor 54vackor 55vackor 56vackor 57vackor 58vackor 59vackor 60vackor 61vackor 62vackor 63vackor 64vackor 65vackor 66vackor 67vackor 68vackor 69vackor 70vackor 71vackor 75vackor 76vackor 77vackor 78vackor 79vackor 80vackor 81vackor 82vackor 83vackor 84vackor 85vackor 86vackor 87vackor 88vackor 89vackor 90vackor 91vackor 92vackor 93vackor 94vackor 95vackor 96vackor 97vackor 100vackor 101vackor 102vackor 103vackor 104vackor 105vackor 106vackor 107vackor 108vackor

fotó: Pintér Sándor

fotó: Pintér Sándor

fotó: Pintér Sándor

fotó: Pintér Sándor

fotó: Pintér Sándor

fotó: Pintér Sándor

fotó: Pintér Sándor

fotó: Pintér Sándor

fotó: Pintér Sándor

fotó: Pintér Sándor

fotó: Pintér Sándor

fotó: Pintér Sándor

fotó: Pintér Sándor

fotó: Pintér Sándor

fotó: Pintér Sándor

fotó: Pintér Sándor

 

Megosztás