Slider

Üdvözöljük Környén!

2851 – Környe, Alkotmány u. 2. | telefon: 34/573-100 | kapcsolat: info@kornye.hu

Szemeti tiszteletes a hitben ajtónálló lett! Ajtónálló, aki önkormányzati képviselőként, gépkocsi oktatóként is mutatta a helyes utat… Megmaradt ajtónállónak, hogy amikor jön a számonkérés, elmondhassa: megőrizte a nyájat. Megőrizte, sőt, gyarapította mindazt, amit reá bízott az Isten. Gyarapította nem kis erőfeszítések árán a tagyosi Dinnyés Kastély visszaszerzésével, felújításával. Gyarapította önkormányzati segítséggel, a templom új tornyának megépítésével, az ablakok cseréjével – méltatta Dr. Ördög István, a presbitérium tagja Advent negyedik vasárnapjának istentiszteletét követően Szemeti Ferenc életútját és munkásságát abból az alkalomból, hogy a lelkész már négy évtizede szolgálja a környei közösséget.

A tegnapunk múlttá változott, a holnapunk előttünk szalad, a ma az egyetlen kincsünk a jóra – idézte Wass Albertet, megköszönve a negyven év elhivatottságát, s azt kívánva, hogy a lelkészt tartsa meg Isten közöttünk és családja körében, hogy mutathassa a helyes utat a jövendő nemzedéknek is.

Az egyházközség vezetése, a gyülekezet irányítása mellett a nevéhez köthető, hogy falunkban felépült a parókia, létrejött a tagyospusztai ifjúsági tábor és konferenciaközpont. Egyházi feladatai mellett aktív szerepet vállalt községünk életében, 1990-től 2010-ig önkormányzati képviselő volt. Végig részt vett abban a fejlesztő munkában, melyről minden egyes itt élő és a községünkön áthaladó ember elismeréssel szól – ezt már Beke László polgármester fogalmazta meg, s egy személyes élményét is megosztotta a jelenlévőkkel. Mint mesélte, Szemeti Ferenc az egyik március 15-i ünnepségen nagyon szívhez szóló beszédet mondott, amiért ő elismerését fejezte ki, a lelkész azonban egyetlen rövid mondattal így felelt: nem az a lényeg, hogy szép legyen, amit mondunk, hanem, hogy igaz!

Nem könnyű megtalálni az igaz szót, de törekedni kell rá, igyekezni kell, hogy a dolgok, hogy az életünk ne csak kívülről látszódjék szépnek – köszönte meg a polgármester a tanítást, azt a sok igaz szót, mellyel a negyven év alatt a nagytiszteletű a környeiekhez szólt, és amelyek minden bizonnyal nyitott fülekre és nyitott szívekre találtak.

Bacher Péter és Bogyó Zsófia szavalata után Horn Józsefné és Baranya Gyula köszöntötte és köszönte meg a gyülekezet és a presbitérium nevében a Szemeti házaspár áldozatos szolgálatát, adta át az egyházközség tagjainak szívből jövő ajándékát azzal a kívánsággal, hogy a tiszteletes sokáig használja egészséggel és örömmel.

Az ajándék „leleplezésekor” Szemeti Ferenc a megható ünnepi percek során elhangzott idézetekre és versekre utalva így fogalmazott: ígérem, hogy Wass Albertet, Nyírő Józsefet és Márai Sándort fogok olvasni ebben a fotelben. Majd a hálaadás és a köszönet jegyében ezeket a gondolatokat osztotta meg a jelenlévőkkel: hála az Úristennek, hogy mindegyikőnket megtartott, megsegített, itt lehetünk ma. Köszönetként pedig itt nagyon sok minden elhangzott. Én köszönöm a gyülekezet szeretetét, türelmét és a család segítségét. Áldjon és segítsen bennünket az Úristen, hogy még sokszor tudjunk találkozni ebben a teremben!

 

Megosztás